Zjistit dostupnost

 

 

 

Je nám ctí, že jste navštívili Penzion Šatlava. Budova penzionu Šatlava má rozsáhlou a pestrou historii, díky které si penzion převzal nejen svůj naturalistický vzhled a pojmenování, ale i jedinečnou atmosféru, která dýchá všemi stěnami, tajemnými chodbami i odlehlými kouty. Původní název “císařský dům” budova získala počátkem 17. století, v době, kdy ji obýval luteránský kněz Krištof Weyner Trutnovský, který zde “farářoval” v první polovině tohoto věku. Vzhled se změnil až když budovu koupili roku 1806 “urození páni” Jan a Anna z Klimpelli. Jan Klimpelli byl císařským úředníkem při bankálním úřadě, proto byla budova využita nejprve jako sídlo Bankálního inspektorátu, poté prostory sloužily pohraniční stráži jako kanceláře. Má se za to, že zde působil i manžel Boženy Němcové - Josef Němec. Po přeložení bankálního inspektorátu bylo v císařském domě zřízeno mnoho dalších nových úřadů (např. Okresní komorní úřad).

 
 

Ze všech úřadů se v císařském domě za celou svou historii udržel nejdéle tehdejší okresní soud, díky němuž je pojmenování “soud” spojované s touto budovou v povědomí novoměstských obyvatel dodnes. Nové Město nad Metují bylo v polovině 19. století okresním městem, a proto zde byla potřeba vybudovat okresní věznici. Jako prozatímní řešení posloužila městská šatlava a zahrada císařského domu měla funkci vězeňského dvora. V letech 1850-51 byla přímo nad strání císařské zahrady vystavěna opravdová věznice, která zde dlouhá léta sloužila svému účelu. Stráň i cestička pod budovou dodnes slyší na jméno “Pod kriminálem”. Ke konci 1. světové války zde byl vězněn i Král komiků Vlasta Burian, který byl osvobozen převratem v roce 1918. V 90. letech budovu soudu zakoupili manželé Vláhovi, kterým sloužila jako sídlo rodinné hodinářské firmy. S růstem a rozvojem se v průběhu let objevila potřeba změnit sídlo a vyvstala možnost tyto prostory využít k jiným účelům.Vláhovi se rozhodli navrátit budově její historický charakter, překlenout epochu zpět a do jejích zdí vrátit již dávno zapomenuté surové příběhy. Současná podoba Penzionu Šatlava je odrazem jejich neustálé poctivé práce, když s citem pro detail provedli zásadní rekonstrukci budovy. Ubytovat se nyní můžete v příjemném luxusním prostředí, jehož prvky zachovávají ráz historické šatlavy.

novinky

Přichystali jsme si pro vás útulné ubytování, přijeďte vyzkoušet naše pohodlné postele a vychutnat si výtečnou snídani, těšíme se na vás!
Penzion Šatlava získal již více než 150 hodnocení - celkové hodnocení na portálu BOOKING.COM je nyní 9.8! Děkujeme Vám
Máme nové webové stránky, doufáme, že se Vám líbí a že zde najdete všechny potřebné a důležité informace.